Nieuw%20logo%20tordale%206%20cmIntervisie mobiele begeleiding


Open aanbod: voor begeleider-coaches die binnen hun takenpakket mobiele begeleidingen opnemen of plannen op te nemen.

De mobiele begeleider biedt psychosociale begeleiding, praktische hulp of globale individuele ondersteuning aan op vraag van de cliënt en zijn of haar netwerk. Afhankelijk van de vraag zijn er verschillende inhouden aan trajecten.

 

Wat is intervisie:

 

Met intervisie worden werkvragen in professioneel groepsverband besproken onder begeleiding van een procesbegeleider. Deze werkvragen zijn gericht op een gewenste verandering(en) ten aanzien van de ingebrachte cliëntsituaties. Je leert als deelnemer anders naar het vraagstuk te kijken, vanuit diverse invalshoeken, waarbij de andere deelnemers collegiale ondersteuning bieden binnen het interactieve proces.

 

Intervisie is niet alleen gericht op de bespreking van individuele werkvragen, maar uitdrukkelijk ook op voor de groep gemeenschappelijke thema’s uit de individuele werkvraag. Deze werkwijze houdt in dat ieder groepslid op elke bijeenkomst de mogelijkheid geboden wordt persoonlijk te leren en niet alleen wanneer hij/zij een casus inbrengt.

 

Doel:

 

  • Leren van elkaar.
  • De groep inzetten als oefensituatie.
  • Themagerichte situaties bespreken.
  • De groep mee laten denken over de werkvraag.

 

Werkwijze:

  • Er vinden tweemaandelijkse intervisiebijeenkomsten onder begeleiding plaats. De volgende data worden nog afgesproken.
  • Tijdens iedere bijeenkomst worden twee situatiebeschrijvingen in consensus uitgekozen om te bespreken.

 

Begeleiding van de intervisie: Annelien Heyerick en Jana Vanleeuwe

 

 

Inschrijving (€0,00)

Ticket boeken

03 april 2020, 09:00 - 12:00 (GMT +01:00 Brussels)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & anderen)

Locatie


Locatie in de
Bruggestraat 39,
Torhout